head_bn_item

Nhà kính cà chua

Nhà kính cà chua

 • Nhà kính màng nhựa nhiều nhịp tùy chỉnh

  Nhà kính màng nhựa nhiều nhịp tùy chỉnh

  Loại nhà kính này có thể được tùy chỉnh, so với các loại nhà kính nhiều nhịp khác, chẳng hạn như nhà kính bằng kính và polycarbonate, có hiệu suất chi phí tốt hơn.

 • Nhà kính màng nhựa nhiều nhịp có hệ thống thông gió

  Nhà kính màng nhựa nhiều nhịp có hệ thống thông gió

  Loại nhà kính này được kết hợp với hệ thống thông gió, so với các nhà kính nhiều nhịp khác như nhà kính bằng kính và polycarbonate, có hiệu suất chi phí tốt hơn.

 • Nhà màng nông nghiệp có hệ thống thông gió

  Nhà màng nông nghiệp có hệ thống thông gió

  Loại nhà kính này được kết hợp với hệ thống thông gió giúp nhà kính có tác dụng thông gió tốt.Đồng thời, nó có hiệu suất chi phí tốt hơn so với các nhà kính nhiều nhịp khác, chẳng hạn như nhà kính bằng kính và nhà kính bằng polycarbonate.

 • Nhà màng trồng rau có hệ thống thông gió

  Nhà màng trồng rau có hệ thống thông gió

  Loại nhà kính này phù hợp với hệ thống thông gió, giúp bên trong nhà kính có tác dụng thông gió tốt.Nếu bạn muốn toàn bộ nhà kính bên trong của mình có luồng không khí tốt hơn thì nhà kính có hệ thống thông gió phù hợp với nhu cầu của bạn.