Tham gia nhà kính Chengfei

Hãy là đại lý độc quyền của chúng tôi

Tham gia nhà kính Chengfei

Hãy là đại lý độc quyền của chúng tôi

Chengfei Greenhouse là nhà sản xuất tập trung vào các sản phẩm nhà kính từ năm 1996, đồng thời cung cấp nghiên cứu và phát triển nhà kính một cách độc lập.Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác toàn cầu.

Chengfei Greenhouse chịu trách nhiệm sản xuất và phát triển sản phẩm, bạn chịu trách nhiệm phát triển thị trường địa phương và dịch vụ mà bạn giỏi.Nếu bạn quan tâm đến ý tưởng của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau:

01. Chúng tôi cần bạn cung cấp thông tin của bạn và công ty của bạn.
02. Bạn nên thực hiện nghiên cứu và đánh giá sơ bộ về thị trường của mình, sau đó lập kế hoạch kinh doanh, đây là tài liệu quan trọng để bạn nhận được sự cho phép của chúng tôi.
03. Tất cả các đối tác của chúng tôi không được phép sản xuất các sản phẩm nhà kính có thương hiệu khác và sử dụng các tài liệu quảng bá thương hiệu khác.
04. Bạn cần chuẩn bị kế hoạch đầu tư ban đầu từ 3000-20000 USD cho lần mua mẫu nhà kính đầu tiên và xây dựng phòng trưng bày nhà kính của riêng mình.

Quá trình tham gia

tiêu đề_icon

01

Điền vào mẫu đơn

02

Đàm phán ban đầu để xác định ý định hợp tác

03

Tham quan nhà máy trực tuyến hoặc ngoại tuyến

04

Tư vấn, phỏng vấn và đánh giá chi tiết

05

Ký hợp đồng

Ưu điểm của việc tham gia

tiêu đề_icon

Khi khí hậu toàn cầu thay đổi, năng suất trồng ngoài trời bị ảnh hưởng.Bất kể ở thị trường trong nước hay thị trường quốc tế, việc trồng nhà kính thông minh và quy mô lớn luôn là mối quan tâm rộng rãi.Đồng thời, nông nghiệp trong thời kỳ mới phát triển theo hướng tinh tế và khoa học công nghệ.Chengfei Greenhouse sẽ phát triển thành một thương hiệu nổi tiếng quốc tế trong 10 năm tới.Bây giờ chúng tôi chính thức tuyển dụng thêm đối tác trên thị trường quốc tế, rất mong các bạn tham gia cùng chúng tôi.

Hỗ trợ tham gia

tiêu đề_icon

Hỗ trợ chứng chỉ

Hỗ trợ thiết kế

Hỗ trợ cài đặt

Hỗ trợ mẫu nhà kính

Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến

Hỗ trợ lập kế hoạch sự kiện địa phương

Hỗ trợ tiền thưởng bán hàng

Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ tín dụng

Bảo vệ địa phương

Hỗ trợ tham gia

tiêu đề_icon

Hỗ trợ chứng chỉ

Hỗ trợ thiết kế

Hỗ trợ cài đặt

Hỗ trợ mẫu nhà kính

Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến

Hỗ trợ lập kế hoạch sự kiện địa phương

Hỗ trợ tiền thưởng bán hàng

Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ tín dụng

Bảo vệ địa phương

Hỗ trợ tham gia

tiêu đề_icon

Hỗ trợ chứng chỉ

Hỗ trợ thiết kế

Hỗ trợ cài đặt

Hỗ trợ mẫu nhà kính

Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến

Hỗ trợ lập kế hoạch sự kiện địa phương

Hỗ trợ tiền thưởng bán hàng

Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ tín dụng

Bảo vệ địa phương