Các dự án của chúng tôi

Trong hai thập kỷ qua, chúng tôi đã xây dựng hơn 2 triệu mét vuông nhà kính nông nghiệp thương mại và thông minh cho khách hàng ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Á và các khu vực khác, giúp họ đạt được mục tiêu tăng sản lượng và giảm chi phí sản xuất.

Trong hai thập kỷ qua, chúng tôi đã xây dựng hơn 2 triệu mét vuông nhà kính nông nghiệp thương mại và thông minh cho khách hàng ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Á và các khu vực khác, giúp họ đạt được mục tiêu tăng sản lượng và giảm chi phí sản xuất.