Kể từ khi thành lập vào năm 1996, Chengfei Greenhouse luôn tuân thủ sự thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích cho xã hội và phát triển bền vững.Bên cạnh việc tập trung tạo ra các sản phẩm nhà kính có thể mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, chúng tôi cũng thực hiện một loạt các hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho xã hội như kêu gọi nhân viên đi du lịch ít carbon, tái chế túi nhựa và các hoạt động khác vì toàn bộ trái đất. doanh nghiệp đóng góp cho môi trường sức mạnh ít ỏi.

Kể từ khi thành lập vào năm 1996, Chengfei Greenhouse luôn tuân thủ sự thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích cho xã hội và phát triển bền vững.Bên cạnh việc tập trung tạo ra các sản phẩm nhà kính có thể mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, chúng tôi cũng thực hiện một loạt các hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho xã hội như kêu gọi nhân viên đi du lịch ít carbon, tái chế túi nhựa và các hoạt động khác vì toàn bộ trái đất. doanh nghiệp đóng góp cho môi trường sức mạnh ít ỏi.

Carbon thấp

Bảo vệ môi trương

Phúc lợi công cộng

Phát triển bền vững

Carbon thấp

Bảo vệ môi trương

Phúc lợi công cộng

Phát triển bền vững

  • trách nhiệm của chúng tôi-(2)
  • trách nhiệm của chúng tôi-(3)
  • trách nhiệm của chúng tôi-(1)
  • trách nhiệm của chúng tôi-(4)
  • trách nhiệm của chúng tôi-(5)
  • trách nhiệm của chúng tôi-(6)
Hãy để nhà kính trở về bản chất, tạo giá trị cho nông nghiệp.