head_bn_item

Hệ thống gieo hạt

Hệ thống gieo hạt

 • Cấu trúc tinh thần băng ghế lăn để phát triển

  Cấu trúc tinh thần băng ghế lăn để phát triển

  Sản phẩm này thường được sử dụng kết hợp với nhà kính và là một trong những hệ thống hỗ trợ nhà kính.Hệ thống gieo hạt giữ cho cây trồng không bị dính đất và giúp giảm thiệt hại do sâu bệnh.

 • Bàn trồng cây lăn dùng trong nhà kính

  Bàn trồng cây lăn dùng trong nhà kính

  Sản phẩm này thường được sử dụng kết hợp với nhà kính và là một trong những hệ thống hỗ trợ nhà kính.Hệ thống gieo hạt giữ cho cây trồng không bị dính đất và giúp giảm thiệt hại do sâu bệnh.

 • Hệ thống băng ghế lăn thương mại nhà kính

  Hệ thống băng ghế lăn thương mại nhà kính

  Sản phẩm này thường được sử dụng với nhà kính và là một trong những hệ thống hỗ trợ nhà kính.Hệ thống luống gieo hạt có thể tương ứng với việc giữ cây trồng cách xa mặt đất, giúp giảm sâu bệnh.

 • Băng ghế lăn nhà kính thương mại

  Băng ghế lăn nhà kính thương mại

  Giường gieo hạt có thể di động để giảm diện tích kênh cố định và tận dụng đất.